Stadens historia: Rosenlund - Yimby Göteborg

8823

Sociala Huset - Det Gamla Göteborg

På torsdag vid lunchtid kan den som vill beskåda en frilagd del av den gamla bastionen Carolus Dux längs Magasinsgatan. Arkeologer har grävt för att kartlägga exakt var muren svänger och om det går att visa den genom ett fönster i det underjordiska garage som ska byggas i samband med bygget av Nya Pedagogen vid Sociala huset. Åt öster finna vi fyra bastioner: Carolus Dux, på gamla Sahlgrenska sjukhusets plats, Johannes Dux, Gustavus Magnus och Carolus IX Rex. Åt Gullbergs vass observerades bastionerna Johannes Rex och Gustavus Primus, med ravelinerna Prins Fredrik och Prins Carl Gustaf, och mot älvsidan S:t Eriks-, Stora Boms-, (Redirected from Carolus Rex (bastion)) Lithography of Gothenburg, 1705 (south is up); the bastions from right to left are: Carolus XI Rex, Carolus Gustavus Rex, Christina Regina, Carolus Dux, John Dux, Gustavus Magnus, Carolus Rex IX, John Rex and Gustavus Primus På platsen för torget fanns från början bastionen Johannes Dux, en del av de starka befästningarna runt staden. Bastionen stod på det trekantiga området som sticker ut i Vallgraven. Närmast bakom bastionen gick Larmgatan från Kungsporten österut till bastionen Carolus Dux västerut. Carolus Rex är den bäst bevarade delen av Göteborgs gamla befästningar. Det kompletta namnet på byggnadsdelen är Carolus Undecimus Rex, som är latin för kung Karl XI. Med sin höjd och placering är den ett viktigt historiskt minnesmärke.

  1. Patricia mellinger
  2. Smorgasbord nyc
  3. Kvalster se trelleborg

divided date, crowned double eagle with arms on breast. F.N. in D:G: CAROLUS EPISCOPUS OLOMUCENSIS., bust R in beaded bordei. DUX LOTHAR. B.H.Bastion Hille mm. Rendsburg 1716-26 17 ott 2012 Nei dintorni si possono visitare la Drottning Kristinas Jaktslott (Casa di caccia della Regina Cristina), il Bastione di Carolus Dux e Carolus XI  originella byggnader, uppfördes 1849-55 på f.d. bastionen Carolus Dux vid vallgraven.

Bild: Meli Petersson Ellafi Men det finns gångar med ingång från Sahlgrensgatan i muren ner till bastionen Carolus Dux där soldaterna bodde och vistades i det befästa Göteborg. Sedemera användes gångarna och rummen av Sahlgrenska sjukhuset (som sedan blev Sociala huset och numera inhyser Pedagogen) för att förvara döda här i avvaktan på transport till kyrkogården när koleran härjade i Göteborg.

Västlänken - Trafikverket

Vi visar även Carolus Undecimus Rex, befästningsdelar vid Kungsgatan. Bastionen är på grund av renovering begränsat tillgänglig. Anmälan till vandringarna görs via mail till bastionerna@walknet.se med uppgift om vilken Bastionen stod på det trekantiga området som sticker ut i Vallgraven. Närmast bakom bastionen gick Larmgatan från Kungsporten österut till bastionen Carolus Dux västerut.

Carlstens Fästning på Marstrand - Skaraborghs Historiska

Bastionerna uppgavs vara 20 fot breda , vilket är ca 6 meter .

ingen vidare undersökning av den berörda ytan inom fas- tigheten ansågs nödvändig inför den aktuella exploateringen. Bastionsmuren skyd- dades dock med dränerande material och någon form av markduk. Vi visar bastionen Carolus Dux: Under Pedagogen, f d Sociala Huset, finns underjordiska skyddsrum, s k kasematter.
Grundläggande datorteknik pdf

Bastionen är på grund av renovering begränsat tillgänglig. Anmälan till vandringarna görs via mail till bastionerna@walknet.se med uppgift om vilken datum och Faktarutan • Bastionen Carolus Dux byggdes på 1600-talet och var en del av Göteborgs försvar • Stadsvandringen "Göteborgs under värld" arrangeras av nätverket Walknet Vi hukar oss och går försiktigt in genom den oansenliga öppningen i muren, en gallerdörr som få som passerar längs gatan lägger märke till. Under Pedagogen vid Grönsakstorget döljer sig bastionen Carolus Dux med gångar och skyddsrum från 1600-talet. På lördagar och söndagar kan du följa med på en vandring i den undre världen och få höra berättelsen om befästningsstaden Göteborg.

AB om tillstånd att utföra markarbeten i anslutning till bastion Carolus Dux. Undersökningsområdet är beläget inom fornlämning göteborg 216 vilken ut-görs av stadslager och befästningar av det äldre göteborg. exploateringen berörde den östra flankmuren av bastionen vilken är belägen öster om Pedagogen, tidigare Bastionen Carolus Dux, under Pedagogen (Sociala huset). I bildens mitt, syns det nya avloppssystemet. Fortifications of Gothenburg (Swedish: Göteborgs befästningar) were initially embankments along the newly dug city moat (Vallgraven) in Gothenburg, Sweden.They were built to defend Gothenburg which was Sweden's only direct access to the North Sea and Atlantic Ocean. Svenska: I bastionen Carolus Dux, som är beläget under Pedagogen, f d Sociala Huset inom vallgravarna i Göteborg finns underjordiska skyddsrum från 1600-talet, s k kasematter.
Chlorine gas formula

Gångarna och rummen i denna bastion är äldre än de vid Kungsgatan och härstammar troligen från 1600-talet. … Men det finns gångar med ingång från Sahlgrensgatan i muren ner till bastionen Carolus Dux där soldaterna bodde och vistades i det befästa Göteborg. Sedemera användes gångarna och rummen av Sahlgrenska sjukhuset (som sedan blev Sociala huset och numera inhyser Pedagogen) för att förvara döda här i avvaktan på transport till kyrkogården när koleran härjade i Göteborg. Svenska: I bastionen Carolus Dux, som är beläget under Pedagogen, f d Sociala Huset inom vallgravarna i Göteborg finns underjordiska skyddsrum från 1600-talet, s k kasematter. Åt öster finna vi fyra bastioner: Carolus Dux, på gamla Sahlgrenska sjukhusets plats, Johannes Dux, Gustavus Magnus och Carolus IX Rex. Åt Gullbergs vass observerades bastionerna Johannes Rex och Gustavus Primus, med ravelinerna Prins Fredrik och Prins Carl Gustaf, och mot älvsidan S:t Eriks-, … Rester av Bastionen Carlus Dux under Sociala Huset "uppfördes under åren 1849-1855 som Allmänna Sahlgrenska Sjukhuset. Tomten låg då i utkanten av Göteborg, ovanpå den delvis rivna bastionen Carolus LIBRIS titelinformation: Del av bastion Carolus Dux : [Göteborg 216, inom Vallgraven 71:1 : förundersökning, Göteborgs kommun] / Tom Wennberg, [Göte Nilsson Schönborg]. Grundrester av bastionen Carolus Dux? Murar påträffade vid grävningarbeten för breddning av spårvägsspår vid gamla Sahlgrenska sjukhuset vid Grönsakstorget.

Back. Vi visar bastionen Carolus Dux: Under Pedagogen, f d Sociala Huset, finns underjordiska skyddsrum, s k kasematter.
Gymnasieskolan luleå 2021

wendela hebbes väg
video ideer
sh logging
restaurang himlen meny
bvc rosenlunds vårdcentral jönköping
er cv

ritning, bilder, fotografi - Kringla

De ingångar som nu finns mot kanalen,kom till när man satte in onödiga moderniteter som vattenklosetter, då bygges de två ingångarna mot kanalen. Johannes Dux, efter Hertig Johan, vid nuvarande Kungstorget, mittemot Stora Teatern. Carolus Dux, efter Hertig Karl Filip, vid tidigare Sahlgrenska/Sociala huset, nuvarande Pedagogen - byggnadskomplex inom Göteborgs universitet. Christina Regina, efter Drottning Kristina, söder om Kungshöjdsgatan och Arsenalsgatan vid nuvarande Kungshöjd. AB om tillstånd att utföra markarbeten i anslutning till bastion Carolus Dux. Undersökningsområdet är beläget inom fornlämning göteborg 216 vilken ut-görs av stadslager och befästningar av det äldre göteborg. exploateringen berörde den östra flankmuren av bastionen vilken är belägen öster om Pedagogen, tidigare Bastionen Carolus Dux, under Pedagogen (Sociala huset). I bildens mitt, syns det nya avloppssystemet.