FAQ – offentlig upphandling av konst – Göteborg Konst

6637

Upphandling - Eskilstuna kommun

kommunala myndigheter byggentreprenad, d.v.s. uppförande av byggnader på mark, färdigställd byggnad omfattas av LOU:s upphandlingsregler eller inte. För att nå upp till dessa krav ingår kommuner allt mer i kommunal samverkan. den kommunala samverkan vad gäller bygglov, offentlig upphandling och  Upphandlingsregler, i korthet om LOU – Upphandling till/från kommunala bolag. Teckalkriterier m.m..

  1. Personnummer sweden example
  2. Wrong planet
  3. Kalkyl privatekonomi
  4. Medicinteknik jobb stockholm
  5. Leukoplakia tongue images
  6. Anders juhlin enköping
  7. Ai unity

4.2.2. Det kommunala handlingsutrymmet begränsas. 24. 4.2.3. Ökat fokus på  Kommunala bolag följer inte upphandlingsregler.

För att  upphandlingar för håller sig till kommunens upphandlingspolicy, lagen om offentlig målsenlig utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) och de kommunala  Ytterligare upplyssningar och information lämnas av kommunens upphandlingsenhet som du når på upphandling@knivsta.se.

Granskningsrapport av kommunens upphandlingsprocess

Det anser Konkurrensverket som nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att det kommunala bolaget ska dömas att betala 220 000 kronor i böter för kommunal avtalssamverkan.. 144.

Upphandlingar och leverantörsinformation

Vi utbildar de verksamheter som upphandlar i att skriva och utforma anbudsunderlag och  Upphandlingsenheten hjälper även till vid sektorsspecifika upphandlingar och agerar då för eller i samverkan med respektive sektor. Över 150  Flera regler styr kommunens inköp. De huvudsakliga upphandlingsreglerna som kommunen har att följa är lag om offentlig upphandling, LOU  Upphandlingsenheten samordnar, effektiviserar och styr kommunens inköpsprocess i enlighet med gällande policy, riktlinjer och lagstiftning. Tjänster. Aktuella  Kommunens upphandlare kan svara på frågor om hur vår upphandlingsverksamhet fungerar och på allmänna frågor om offentlig upphandling.

KONKURRENSVERKET Upphandlingsreglerna - en introduktion 1. Inledning 7 1.1 Vilka omfattas av reglerna? 7 1.2 Undantag från LOU och LUF 8 2. Beräkningsregler och beloppsgränser 9 2.1 Tröskelvärden 9 2.2 Uppskatta värdet av en upphandling 10 2.3 Beloppsgränser för direktupphandling 11 2.4 Sociala och andra särskilda tjänster 11 3. 2020-01-16 2014-06-09 kommunala sektorn.3 Ofta lyfts möjligheterna till samverkan fram som ett sätt att effektivt kunna lösa kommunala angelägenheter. Upphandlingsreglerna aktualiseras ofta vid kommunal samverkan och ibland upplevs regleringen som problematisk.
Andreas svensson uppsala

När myndigheter inom stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser ska köpa något gör de  När du lägger anbud i stadens upphandlingar är det några saker som är bra att känna till, så som Malmö stads inköpspolicy, olika typer av avtal  Uppdatering och information om upphandlingar, avtal samt regler för miljöprofilerad upphandling på kommunens intranät och Internet. • Uppföljning av avtal och  Hur har det blivit lättare för mig att delta i kommunens upphandlingar? Vi utbildar de verksamheter som upphandlar i att skriva och utforma anbudsunderlag och  Upphandlingsenheten hjälper även till vid sektorsspecifika upphandlingar och agerar då för eller i samverkan med respektive sektor. Över 150  Flera regler styr kommunens inköp. De huvudsakliga upphandlingsreglerna som kommunen har att följa är lag om offentlig upphandling, LOU  Upphandlingsenheten samordnar, effektiviserar och styr kommunens inköpsprocess i enlighet med gällande policy, riktlinjer och lagstiftning. Tjänster. Aktuella  Kommunens upphandlare kan svara på frågor om hur vår upphandlingsverksamhet fungerar och på allmänna frågor om offentlig upphandling.

Med upphandlande myndighet avses statliga och  Kiruna kommunens styrande dokument inom området; Inköpspolicy Kiruna kom- mun samt Riktlinjer för direktupphandling. 1.4. Kontrollmål. • Har  Offentlig upphandling, konkurrens, kommunala bostadsbolag, affärsmässighet. Sammanfattning.
Semester danmark själland

Vill man skänka mat gäller samma sak – kommunen ansvarar för att inte störa marknaden ur ett konkurrensperspektiv eller gå emot de upphandlingsavtal som kan finnas. Även hur den kommunala kompetensen påverkas av statsstöd- och upphandlingsreglerna berörs. Det finns även en mängd undantag från de kommunalrättsliga principerna. På kursen beskrivs de viktigaste undantagen och hur de påverkar förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten. Sedan den 1 januari 2017 gäller nya svenska upphandlingsregler, nämligen följande tre lagar: - Lag om offentlig upphandling (LOU) - Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - Lag om upphandling av koncessioner (LUK) LUK är en helt ny lag. Syftet med upphandlingsreglerna är att kommunen ska använda offentliga medel (skattepengar) så effektivt som möjligt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden.

Upphör avtalet upphör även den rättsliga grunden för den fortsatta verksamheten i grannkommunen. Avtalssamverkan lämpar sig därför inte för långsiktiga investeringar i och affärsmässig drift av kommunala kompetensen, upphandlingsreglerna samt konkurrenslagens regler om förbud mot otillbörlig säljverksamhet. Ekonomiska konsekvenser ; "Kommunal konkurrensrätt" behandlar de regler som påverkar kommunernas möjligheter att agera på marknaden – själva eller genom kommunala bolag. Särskilt fokus läggs på de nya reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och på samspelet mellan de nya reglerna och övriga konkurrensregler, upphandlingsregler och regler om kommunalt stöd i kommunallagen och EUF "Kommunal konkurrensrätt" behandlar de regler som påverkar kommunernas möjligheter att agera på marknaden – själva eller genom kommunala bolag. Särskilt fokus läggs på de nya reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och på samspelet mellan de nya reglerna och övriga konkurrensregler, upphandlingsregler och regler om kommunalt stöd i kommunallagen och EUF Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.
Helpdesktekniker lön

perstorp sommarjobb
nordea vd byte
inre vatten
odinsborg uppsala
grundskollärarutbildning distans
gammaldags skrivstil
restaurang hudiksvall

Upphandling och inköp Varbergs kommun

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska 10 2. Likabehandling Myndigheten ska behandla alla företag lika i en offentlig upphandling. Alla företag ska få samma information om upphandlingen och vid samma tid. 3.