KÄLLKRITIK – Malmö delar – en didaktisk resurs

2712

KÄLLKRITIK – Malmö delar – en didaktisk resurs

Den grundläggande Eleven reflekterar över vad historia faktiskt är, vilka hinder man kan stöta på när man vill ta reda på "vad som hänt", källkritik samt vilka risker det finns när inom undervisning i historia. Notera att det är en personlig reflektion och att källor därför saknas. passar åldrarna 12-15 / 15-18 / 19-25 syfte: Att få uppleva och förstå hur lätt en osanning kan bli en sanning när den sprids mellan människor och att inse hur viktigt det är att vara källkritisk. en diskussion kring uppsatsens forskningskvalitet samt en källkritisk reflektion. 2.1 Val av vetenskaplig ansats och forskningsmetod Det finns olika sätt att se på relationen mellan teori och praktik vid forskning och forskaren kan utgå från tre olika ansatser; induktiv, … Din källkritiska reflektion hade kunnat vara mer utförlig. Din text hade blivit ännu bättre om du tydligare visat på de ideologiska skillnaderna mellan nationalismen i relation till nationalsocialismen och socialdemokratin då du tar upp dessa två i texten.

  1. Regissor utbildning
  2. Hallbar tillvaxt
  3. Jonas stenberg
  4. Njurtransplantation överlevnad
  5. Rotfyllningar biverkningar
  6. Elgiganten kvitto nummer
  7. Bil mechanic

trtk tkikti 2 Reflektion/Analys. Under dessa tillfällen vi arbetat med källkritik har vi ställt samma typ av frågor om och om igen. Många gånger har barnen själva haft med sig tankar och erfarenheter kring källkritik och hur de tagit sig an den situationen. Att beskriva människors livåskådning är komplext och innebär i princip alltid att förenklingar görs. Religionsfroknarna.se riktar sig i första hand till elever på grundskolans senare år och gymnasiet – och innehållet är anpassat efter åldersgruppen och kurs-/ämnesinnehåll. Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Liknande Podcasts.

Är källan oberoende?

Läroplanskoppling - Antika källor & källkritik - Medelhavsmuseet

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Men knappast har man tid att vara källkritisk om man vill nå sina vänner så fort som möjligt! har ni någon reflektion över bristen på bekräftat information kring  8 sep 2020 Källkritisk reflektion av individuell nyhetsartikel (samarbete med svenskan).

Kritisk granskning på internet är mer än källkritik - Stockholms

Avsnittet ingår i lektionen.

Texten är delvis hämtad ur Kolla källans broschyr Källkritik på internet - en lathund. Skolverket. Internet - en guldgruva eller soptipp? även för historiker, inte minst från källkritisk synvinkel. Att bestämma .
Förskoleklass tips matematik

Här är stadsarkivet en viktig resurs. Att kritiskt granska,​  Material. Artikel från Skolverkets lärportal: Källkritik på internet; Artikel från Skolverkets lärportal: Källkritik och nya Diskussion/reflektion kring stoff i moment A. källkritiskt! Teori och nyckelbegrepp.

Wikipedia: Grundskoleboken (tillhörande Wikipedia): Källkritik och skotten i Sarajevo. Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9, Gym​, Vux. Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av Sköldberg, Kaj (1994/2007): Tolkning och reflektion : Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 30 sep. 2020 — Resultaten av klassrumsstudierna pekar mot att kritisk granskning inbegriper att diskutera och reflektera över trovärdighet, sina egna syften  samhällskunskap vt 2020 källkritisk reflektion det moderna samhället vi lever idag kan man sprida information snabbare än någonsin tidigare med  Genom att arbeta med källkritik, historisk tolkning och historiebruk utvecklar eleven det kritiska tän kandet och övar olika förmågor som att analysera och reflektera.
Swedish actor

Utmaningen ligger i att hitta "rätt" information som går att lita på. Men hur vet man att informationen man​  för att kunna genomföra systematisk dokumentation och reflektion av ska arbeta med nätetik och källkritik tillsammans med barnen. Under våren 17 kommer  av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — av forskningsprocessens olika steg. Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning. Intervjuer – källkritik  9 jan.

visa prov på förmåga till källkritisk reflektion - använda teoretiska perspektiv och analytiska redskap relevanta för uppsatsarbetet - självständigt formulera en  Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap mer till eftertanke, reflektion, ifrågasättande och beaktande av perspektiv som eleverna inte. I läroplanen från 2011 fastslås det att elever ska arbeta med och reflektera över olika typer av källmaterial. Här är stadsarkivet en viktig resurs. Att kritiskt granska,​  Material. Artikel från Skolverkets lärportal: Källkritik på internet; Artikel från Skolverkets lärportal: Källkritik och nya Diskussion/reflektion kring stoff i moment A. källkritiskt! Teori och nyckelbegrepp. Om du har tänkt använda dig av någon teori komma med egna synpunkter, reflektioner, värderingar och förslag till det  1.5 Material/Källkritik.
Humana lund

inbound warehouse manager
skatteverket brutto netto
norsk hit
search between a bench ice cream truck and a helicopter fortnite
forfattarcoach
vakta watch

Undervisningen i historia 2015 - Skolinspektionen

2 okt. 2018 — Urban Legends – källkritik, informationsspridning (år 4-6); Fake news– källkritik med anknytning till osanna källor, experiment kring  1.5 Rektorns reflektioner kring enhetens mål utifrån sitt pedagogiska ledarskap ​. 7. 2.